Obituaries

Mr. Joseph P. Simons Jr. thumbnail

Mr. Joseph P. Simons Jr.

June 15, 1919 - June 21, 2006

Mr. Donald F. Scalzo thumbnail

Mr. Donald F. Scalzo

November 24, 1926 - June 19, 2006

Mr. Jerome A. Martin thumbnail

Mr. Jerome A. Martin

July 4, 1906 - June 16, 2006

Mr. Edward F. Frankowski thumbnail

Mr. Edward F. Frankowski

January 30, 1916 - June 16, 2006

Mr. Michael J. Faklis thumbnail

Mr. Michael J. Faklis

Died: June 16, 2006

Mrs. Emily Black thumbnail

Mrs. Emily Black

Died: June 15, 2006

Mrs. Mary Rusin thumbnail

Mrs. Mary Rusin

July 29, 1916 - June 15, 2006

Mrs. Celine J. Allen thumbnail

Mrs. Celine J. Allen

October 30, 1927 - June 14, 2006

Dr. Max Maslovitz thumbnail

Dr. Max Maslovitz

November 13, 1913 - June 14, 2006

Mrs. Evelyn Strzalkowski thumbnail

Mrs. Evelyn Strzalkowski

March 8, 1916 - June 12, 2006