Obituaries

Mrs. Emily Black thumbnail

Mrs. Emily Black

Died: June 15, 2006

Mrs. Mary Rusin thumbnail

Mrs. Mary Rusin

July 29, 1916 - June 15, 2006

Mrs. Celine J. Allen thumbnail

Mrs. Celine J. Allen

October 30, 1927 - June 14, 2006

Dr. Max Maslovitz thumbnail

Dr. Max Maslovitz

November 13, 1913 - June 14, 2006

Mrs. Evelyn Strzalkowski thumbnail

Mrs. Evelyn Strzalkowski

March 8, 1916 - June 12, 2006

Mr. John W. Werner thumbnail

Mr. John W. Werner

January 22, 1946 - June 12, 2006

Mrs. Darleen Metzler thumbnail

Mrs. Darleen Metzler

July 5, 1931 - June 11, 2006

Mrs. Rose Heyden thumbnail

Mrs. Rose Heyden

February 10, 1913 - June 11, 2006

Mr. Hans Hepp thumbnail

Mr. Hans Hepp

October 28, 1935 - June 10, 2006

Mrs. Paula Prestel thumbnail

Mrs. Paula Prestel

June 16, 1919 - June 9, 2006