Obituaries

Mrs. Florence Triphahn thumbnail

Mrs. Florence Triphahn

December 8, 1913 - March 20, 2006

Mrs. Lydia M. Kesler thumbnail

Mrs. Lydia M. Kesler

August 7, 1944 - March 18, 2006

Raymond J. Frainey thumbnail

Raymond J. Frainey

March 25, 1931 - March 17, 2006

Mr. Henry F. Ehlers thumbnail

Mr. Henry F. Ehlers

April 2, 1915 - March 14, 2006

Mrs. Rose J. Pennino thumbnail

Mrs. Rose J. Pennino

June 28, 1935 - March 14, 2006

Mrs. Irene M. Klamka thumbnail

Mrs. Irene M. Klamka

August 14, 1941 - March 14, 2006

Mrs. Catherine McGillicuddy thumbnail

Mrs. Catherine McGillicuddy

June 5, 1917 - March 14, 2006

Mrs. Anne Marie Froats thumbnail

Mrs. Anne Marie Froats

August 9, 1936 - March 13, 2006

Mr. Angelo Goumas thumbnail

Mr. Angelo Goumas

April 4, 1938 - March 12, 2006

Georgie Keaton thumbnail

Georgie Keaton

June 27, 1919 - March 12, 2006