Obituaries

Mr. Gene Janson thumbnail

Mr. Gene Janson

September 20, 1934 - October 4, 2006

Mrs. Jennie Farmakis thumbnail

Mrs. Jennie Farmakis

Died: October 4, 2006

Mr. George Nikas thumbnail

Mr. George Nikas

Died: October 3, 2006

Mrs. Georgia Godellas thumbnail

Mrs. Georgia Godellas

Died: October 3, 2006

Mr. Allison Merriam thumbnail

Mr. Allison Merriam

November 15, 1932 - October 2, 2006

Mrs. Marika Kehagias thumbnail

Mrs. Marika Kehagias

Died: October 2, 2006

Mr. William J. Mauch thumbnail

Mr. William J. Mauch

July 6, 1921 - September 29, 2006

Mrs. Marian G. Faulhaber thumbnail

Mrs. Marian G. Faulhaber

April 19, 1926 - September 28, 2006

Mr. Dennis Maravegias thumbnail

Mr. Dennis Maravegias

Died: September 26, 2006

Mrs. Rosalind A. Schauwecker thumbnail

Mrs. Rosalind A. Schauwecker

March 28, 1928 - September 25, 2006