Obituaries

Mr. Jacob Straub thumbnail

Mr. Jacob Straub

January 19, 1929 - April 27, 2006

Mrs. Lois M. Bawn thumbnail

Mrs. Lois M. Bawn

April 14, 1925 - April 27, 2006

Mr. Hermes J. Leyva thumbnail

Mr. Hermes J. Leyva

July 8, 1934 - April 26, 2006

Mr. John J Piwko thumbnail

Mr. John J Piwko

January 29, 2006 - April 26, 2006

Mrs. Ellen Elizabeth Berls thumbnail

Mrs. Ellen Elizabeth Berls

December 3, 1939 - April 24, 2006

Mrs. Mary A. O’Brien thumbnail

Mrs. Mary A. O’Brien

January 31, 1918 - April 24, 2006

Mr. Thomas E. Joyce Sr. thumbnail

Mr. Thomas E. Joyce Sr.

July 4, 1908 - April 23, 2006

Mr. Edward J. Paczosa thumbnail

Mr. Edward J. Paczosa

July 11, 1921 - April 20, 2006

Mrs. Ann Pappas thumbnail

Mrs. Ann Pappas

Died: April 19, 2006

Dr. Jose F. Pulido thumbnail

Dr. Jose F. Pulido

March 19, 1926 - April 18, 2006