Obituaries

Mr. William E. Hull thumbnail

Mr. William E. Hull

October 29, 1935 - April 17, 2006

Mr. Terence Howard thumbnail

Mr. Terence Howard

March 6, 1923 - April 17, 2006

Mr. Ricardo Roque thumbnail

Mr. Ricardo Roque

November 23, 1923 - April 16, 2006

Ms. Florentine M. Cordogan thumbnail

Ms. Florentine M. Cordogan

March 3, 1933 - April 16, 2006

Mr. Fukman Kwong thumbnail

Mr. Fukman Kwong

September 2, 1932 - April 15, 2006

Mrs. Margaret Shabas thumbnail

Mrs. Margaret Shabas

November 22, 1930 - April 15, 2006

Mr. Matthew Coyle thumbnail

Mr. Matthew Coyle

November 26, 1926 - April 13, 2006

Mrs. Angeline C. DeJohn thumbnail

Mrs. Angeline C. DeJohn

August 5, 1915 - April 12, 2006

Mr. Kevin T. Mara thumbnail

Mr. Kevin T. Mara

August 29, 1962 - April 10, 2006

Mr. Kenneth A. Nelson thumbnail

Mr. Kenneth A. Nelson

May 15, 1923 - April 10, 2006