Obituaries

Mrs. Mary Ann R. Ibbotson thumbnail

Mrs. Mary Ann R. Ibbotson

April 13, 1922 - July 11, 2006

Mrs. Sharon Bang thumbnail

Mrs. Sharon Bang

December 17, 1947 - July 11, 2006

Mrs. Helen F. Moy thumbnail

Mrs. Helen F. Moy

December 14, 1936 - July 11, 2006

Mrs. Delphia Glod thumbnail

Mrs. Delphia Glod

Died: July 10, 2006

Mr. Louis A. Bassi thumbnail

Mr. Louis A. Bassi

September 27, 1912 - July 10, 2006

Helen Fanaras thumbnail

Helen Fanaras

Died: July 9, 2006

Mrs. Dolores I. Gdowski thumbnail

Mrs. Dolores I. Gdowski

October 11, 1922 - July 9, 2006

Ms. Marie F. Altieri thumbnail

Ms. Marie F. Altieri

September 13, 1914 - July 9, 2006

Juanita Y. Alvarez thumbnail

Juanita Y. Alvarez

November 15, 1928 - July 8, 2006

Mrs. Judith Ann Delowery thumbnail

Mrs. Judith Ann Delowery

September 2, 1944 - July 8, 2006